ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าชุดนำทีมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ชัยภูมิ ให้บริการประชาชน

              

                       เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ิ นายอำเภอซับใหญ่ ได้รับมอบหมายจากนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นหัวหน้าชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดชัยภูมิ นำทีมคณะแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดชััยภูมิ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อน พว.สว.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการตรวจและรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ตลอดจนให้คำแนะนำ จัดให้มีบริการตรวจ และถอนฟัน ฯลฯ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก บริการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเลีย โดยให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ


                 ในการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมจัดให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ