ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

การคัดเลือก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น

              

             ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์์ ประธานคณะกรรมการ คัดเลือก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าตรวจประเมินในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 และ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับ

              สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้รับการคัดเลือกจากปศุสัตว์เขต เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในประเภท L (ขนาดใหญ่) จำนวนสัตว์ในพื้นที่ ตั้งแต่ 601 ตัวขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นระดับประเทศ ในโอกาสที่กรมปศุสัตว์ครบรอบ 72 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557

              สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รายงานแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ ฯ ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ และ เจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน และนำคณะกรรมการไปตรวจเยี่ยม และซักถามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบโครงการฯ ต่อยอดที่เกษตรกรผู้ี่เข้าร่วมโครงการ นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ต่อตัวเกษตรกรและชุมชน เพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ ของโครงการต่อไป

ภาพกิจกรรม

   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ