ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดทำโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว ปี 2557

              

                       สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2563 และถึงแม้ว่าสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์มีจำนวนลดลง  แต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดให้หมดไปจากประเทศได้ ซึ่งสาเหตุหนึ่งพบว่า เกิดจากการเพิ่มจำนวนประชากรสุนัขและแมวนั่นเอง ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดให้มีโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมวล้านตัว ดำเนินการในระยะเวลา 2 ปี (2557-2558) ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 19 วัน  โดยมีเป้าหมายในการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว  จำนวน  10,000 ตัว ดำเนินการในพื้นที่ 16 อำเภอ ปฎิบัติงานอำเภอละ 1 วัน ๆ ละ 5 จุดปฏิบัติการ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ขอแจ้งสิ่งที่เจ้าของสัตว์  ควรทราบก่อนนำสุนัขและแมวไปรับบริการผ่าตัดทำหมันถาวร  ดังนี้

          1.  สุนัขและแมวที่ต้องการผ่าตัดทำหมัน เพศผู้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
เพศเมีย อายุตั้งแต่ 6 – 8 เดือน หรือหลังจากที่สุนัขแสดงอาการเป็นสัดครั้งแรก

          2.  สุนัขและแมวที่ต้องการผ่าตัดทำหมัน  ต้องเป็นสัตว์ที่มีสุขภาพดี  ไม่มีไข้
ไม่มีอาการผิดปกติต่าง ๆ เช่น อาเจียน ท้องเสีย เหงือกซีด ฯลฯ กินอาหารและน้ำได้ตามปกติ 

         3.ให้ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงก่อนนำไปผ่าตัดเท่าที่ทำได้  เพราะจะเป็นการกำจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกออกไปส่วนหนึ่งก่อน ตลอดจนภายหลังผ่าตัดอีกไม่น้อยกว่า 7 วันที่ไม่สามารถอาบน้ำให้สุนัขและแมวได้ โดยให้ทำในสัตว์ที่มีสุขภาพดี เจ้าของอาจอาบน้ำให้แก่สัตว์เลี้ยงล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสะอาดที่สุด
ในการผ่าตัด

          4.ควรทำการงดอาหารและน้ำสัตว์ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย  6 - 12  ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการอาเจียน สำลักเอาเศษอาหารเข้าหลอดลม ซึ่งอาจถึงกับเสียชีวิตได้เพราะสัตว์ไม่รู้สึกตัว
  5. ควรให้สัตว์เลี้ยงถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่บริเวณผ่าตัดและช่วยให้สามารถผ่าตัดได้สะดวก  อาจให้สัตว์เดินหรือวิ่งเพื่อกระตุ้นการขับถ่าย
        6. เจ้าของสัตว์ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสัตว์ให้มากที่สุด นอกจากอาการต่างๆแล้ว ข้อมูลด้านพฤติกรรม การเลี้ยงดู ก็เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนระงับความรู้สึก
             7.  การดูแลหลังผ่าตัด
                  7.1   สัตว์เลี้ยงของท่านได้รับการผ่าตัดภายใต้การวางยาสลบ  ทำให้ยังไม่รู้สึกตัวถึงแม้ได้ผ่าตัดเสร็จแล้ว จึงควรเคลื่อนย้ายสัตว์กลับบ้านด้วย  เช่น
ควรอุ้มกลับบ้านหรือให้นอนในรถอย่างสบายๆไม่คับแคบเกินไป

                  7.2  เมื่อกลับบ้านควรจัดให้สัตว์นอนในท่าที่สบายที่สุด ให้ลำคอเหยียดตรงปล่อยให้ลิ้นห้อยออกจากปาก เพื่อจะได้หายใจสะดวกขึ้น  พร้อมทั้งมี
ผ้ารองนอน และผ้าห่มให้สัตว์ของท่านด้วย

                    7.3  เมื่อสัตว์ใกล้ฟื้นจากยาสลบสัตว์อาจจะมีอาการมึนงง  หรือจะพยายามลุกขึ้น ให้ระวังหัวอาจจะฟาดพื้นได้  และอย่าพยายามป้อนอาหารหรือน้ำให้สัตว์ที่ยังสลบอยู่อย่างเด็ดขาด  เพราะอาจทำให้สัตว์สำลักเกิดอันตรายถึงตายได้
เมื่อฟื้นสัตว์ก็จะกินเองได้  ซึ่งปกติแล้วสัตว์จะฟื้นเป็นปกติภายใน 6-12 ชั่วโมง

                         7.4  เจ้าของสัตว์จะต้องระวังอย่าให้สัตว์กัดหรือเลียแผลผ่าตัด
อย่าให้แผลเปียกน้ำ สกปรก  ฉะนั้นต้องดูแลป้องกันอาจจะใช้ปลอกคอกันแทะ หรือสวมเสื้อรัดแผล เอาใจใส่คอยดูแลให้สัตว์กินยาและทำแผลตามที่สัตวแพทย์แนะนำ  และตัดไหมให้สัตว์  หลังจากผ่าตัดแล้ว  7 - 10  วัน

             7.5  ถ้าหากพบว่าแผลผ่าตัดเกิดผิดปกติ เช่นบวมน้ำ อักเสบ มีหนองหรือแผลปริ ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือคลินิกสัตวแพทย์ใกล้บ้านท่านทันที


                  หากสนใจขอข้อมูล หรือคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  หมายเลขโทรศัพท์  044-812334 ต่อ 13  หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่าน

แผนการปฏิบัติงานโครงการวางแผนครอบครัวสุนัข แมวล้านตัว  ประจำปี  2557
วันที่ อำเภอ สถานที่ให้บริการ
4-ก.พ.-56 เมืองชัยภูมิ จุดให้บริการที่  1
วัดโนนชัย  บ้านโพธิ์ใหญ่  ม.6
    จุดให้บริการที่  2
วัดอัมพา  บ้านเล่า ม.2
    จุดให้บริการที่  3
วัดเกาะ  บ้านโพธิ์น้อย ม.4
    จุดให้บริการที่  4
วัดทุ่งสว่าง  บ้านโพนทอง  ม.2
    จุดให้บริการที่  5
วัดหนองคู  บ้านหนองหญ้ารังกา ม.4
5-ก.พ.-56 เมืองชัยภูมิ จุดให้บริการที่  1
วัดชุมแสง  บ้านห้วยบงใต้ ม.3
    จุดให้บริการที่  2
ศาลาเอนกประสงค์  บ้านห้วยหว้า ม.10
    จุดให้บริการที่  3
วัดโคกสว่าง บ้านห้วยบงเหนือ ม.2
    จุดให้บริการที่  4
วัดอุดร บ้านหนองคอนไทย ม.5
    จุดให้บริการที่  5
วัดโพธิ์  บ้านกุดตุ้ม ม.4
6-ก.พ.-56 เมืองชัยภูมิ จุดให้บริการที่  1
ศาลา SML บ้านช่อระกา ม.18
    จุดให้บริการที่  2
วัดบ้านกุดขมิ้น บ้านกุดขมิ้น ม.7
    จุดให้บริการที่  3
วัดรังสี บ้านนาฝาย ม.3
    จุดให้บริการที่  4
วัดหนองนกเขา บ้านหนองนกเขาน้อย ม.6
    จุดให้บริการที่  5
วัดตาดโตน บ้านตาดโตน ม.1
7-ก.พ.-56 บ้านเขว้า จุดให้บริการที่  1
ลานจอดรถสวนสาธารณสระหลวง ทต.บ้านเขว้า
    จุดให้บริการที่  2
วัดปทุมมาส (วัดป่า) ทต.บ้านเขว้า
    จุดให้บริการที่  3
วัดอัมพวัน บ้านห้วย ทต.ตลาดแร้ง
    จุดให้บริการที่  4
วัดหัวสะพานภัยสงบ บ้านโนน้อย ทต.ลุ่มลำชี
    จุดให้บริการที่  5
วัดกลางโนนแดง อบต.โนนแดง
10-ก.พ.-56 เกษตรสมบูรณ์ จุดให้บริการที่  1
ศาลากลางบ้านหนองโพนงาม ม.1,14
    จุดให้บริการที่  2
ศาลากลางบ้านหนองไผ่  ม.2
    จุดให้บริการที่  3
ศาลากลางบ้านสารจอดใหม่  ม.15
    จุดให้บริการที่  4
ศาลากลางบ้านวังม่วง  ม.5
    จุดให้บริการที่  5
ศาลากลางบ้านทิกแล้ง  ม.6
11-ก.พ.-56 คอนสาร จุดให้บริการที่  1
วัดกุดมะนาว ม.6 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร
    จุดให้บริการที่  2
วัดโสกมะตูม ม.7 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร
    จุดให้บริการที่  3
โรงเรียนบ้านดงกลาง ม.7 ต.ดงกลางอ.คอนสาร
    จุดให้บริการที่  4
วัดมงคลศรี ม.5 ต.คอนสาร อ.คอนสาร
    จุดให้บริการที่  5
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ม.5 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร
12-ก.พ.-56 บ้านแท่น จุดให้บริการที่  1
ลานพระแท่นบัลลังค์ ม.3 ต.บ้านแท่น
    จุดให้บริการที่  2
ทต.บ้านเต่า  ม.1  ต.บ้านเต่า
    จุดให้บริการที่  3
ที่ทำการบ้านกำนัน ม.1 ต.สระพัง
    จุดให้บริการที่  4
อบต.หนองคู ม.1 ต.หนองคู
    จุดให้บริการที่  5
สนามเดิ่นบา  ม.14  ต.สามสวน
13-ก.พ.-56 ภูเขียว จุดให้บริการที่  1
ทต.ธาตุทอง ม.3 และ ม.7 ต.ธาตุทอง
    จุดให้บริการที่  2
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ม.1,7 และ 8 ต.บ้านเพชร
    จุดให้บริการที่  3
อบต.หนองคอนไทย ม.7,8 และ 14 ต.หนองคอนไทย
    จุดให้บริการที่  4
อบต.โคกสะอาด ม.4 และ ม.12 ต.โคกสะอาด
    จุดให้บริการที่  5
อบต.โคกสะอาด ม.6 และ ม.14 ต.โคกสะอาด
17-ก.พ.-56 เนินสง่า จุดให้บริการที่  1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระเทือง(หลังเก่า) ม.7  ต.กะฮาด
    จุดให้บริการที่  2
ศาลาประชาคมบ้านขี้เหล็ก  ม.5  ต.กะฮาด
    จุดให้บริการที่  3
ศาลาประชาคมบ้านโกรกกุลา ม.8  ต.กะฮาด
    จุดให้บริการที่  4
ศาลาข้างป้อมตำรวจหนองฉิม ม.3  ต.หนองฉิม
    จุดให้บริการที่  5
ศาลากลางบ้าน บ้านโกรกตาแป้น ม.2  ต.รังงาม
18-ก.พ.-56 แก้งคร้อ จุดให้บริการที่  1
บริเวณหน้าเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ 
    จุดให้บริการที่  2
ทต.หนองสังข์  ต.หนองสังข์
    จุดให้บริการที่  3
วัดศรีสวัสดิ์บรรพต บ้านนาแก ต.นาหนองทุ่ม
    จุดให้บริการที่  4
ศาลากลางบ้าน SML บ้านสระปทุม ม.9 ต.หนองไผ่
    จุดให้บริการที่  5
วัดโพธิสัตว์ บ้านโคกกุง ม.10 ต.โคกกุง
19-ก.พ.-56 หนองบัวแดง จุดให้บริการที่  1
ศาลา SML บ้านนาสมบูรณ์ ม.8 ต.กุดชุมแสง
    จุดให้บริการที่  2
ศาลากลางบ้านกุดชุมแสง ม.3 ต.กุดชุมแสง
    จุดให้บริการที่  3
ตลาดชุมชนบ้านหนองแพง ม.2 ต.คูเมือง
    จุดให้บริการที่  4
ร.ร.บ้านห้วยนกทา ม.6 ต.คูเมือง
    จุดให้บริการที่  5
ศาลา SML บ้านหัวสนาม ม.13 ต.หนองแวง
20-ก.พ.-56 คอนสวรรค์ จุดให้บริการที่  1
วัดศรีวิไล (บ้านคอนสวรรค์) ต.คอนสวรรค์
    จุดให้บริการที่  2
ที่ทำการกำนัน (บ้านโนนสะอาด) ต.โนนสะอาด
    จุดให้บริการที่  3
ที่ทำการอบต.ช่องสามหมอ  ต.ช่องสามหมอ
    จุดให้บริการที่  4
วัดทักษิณบ้านโสก  ต.บ้านโสก
    จุดให้บริการที่  5
วัดม่วงยางหวาย  ต.ยางหวาย
21-ก.พ.-56 จัตุรัส จุดให้บริการที่  1
วัดทรงธรรม บ้านกอก ต.บ้านกอก
    จุดให้บริการที่  2
วัดยานนาวา บ้านโนนจาน ต.ละหาน
    จุดให้บริการที่  3
วัดจำปาทอง บ้านตลาด ต.กุดน้ำใส
    จุดให้บริการที่  4
วัดนิคม บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน
    จุดให้บริการที่  5
วัดศาลาลอย บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย
24-ก.พ.-56 หนองบัวระเหว จุดให้บริการที่  1
สามแยกจันทร์น้ำใส ม.1 เขต ทต.หนองบัวระเหว
    จุดให้บริการที่  2
อบต.โสกปลาดุก
    จุดให้บริการที่  3
อบต.วังตะเฆ่
    จุดให้บริการที่  4
ทต.โคกสะอาด
    จุดให้บริการที่  5
ทต.ห้วยแย้
25-ก.พ.-56 ภักดีชุมพล จุดให้บริการที่  1
อบต.เจาทอง
    จุดให้บริการที่  2
ม.5 บ้านหนองตะเคียน ต.วังทอง
    จุดให้บริการที่  3
ม.1 บ้านแหลมทอง  ต.แหลมทอง
    จุดให้บริการที่  4
อบต.บ้านเจียง
    จุดให้บริการที่  5
ม.8 บ้านห้วยหินฝน ต.วังทอง
26-ก.พ.-56 อ.เทพสถิต จุดให้บริการที่  1
ศาลเจ้าวะตะแบก
    จุดให้บริการที่  2
อบต.ห้วยยายจิ๋ว
    จุดให้บริการที่  3
อบต.บ้านไร่
    จุดให้บริการที่  4
อบต.นายางกลัก
    จุดให้บริการที่  5
อบต.โป่งนก
27-ก.พ.-56 อ.บำเหน็จณรงค์ จุดให้บริการที่  1
ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์
    จุดให้บริการที่  2
วัดเพชรภูมิสุวรรณวนาราม บ้านเพชร ม.2 ต.บ้านเพชร
    จุดให้บริการที่  3
ศาลาประชาธิปไตย บ้านหนองแวงศรีพัฒนา ม.20 ต.บ้านเพชร
    จุดให้บริการที่  4
ลานหน้า อบต.หัวทะเล ต.หัวทะเล
    จุดให้บริการที่  5
วัดโพธิ์ตาล บ้านตาล ม.4  ต.บ้านตาล
28-ก.พ.-56 อ.ซับใหญ่ จุดให้บริการที่  1
บ้านท่ากูบ ม.1 ต.ท่ากูบ
    จุดให้บริการที่  2
บ้านโป่งเกตุ ม.2 ต.ท่ากูบ
    จุดให้บริการที่  3
บ้านซับสายออ  ม.5  ต.ท่ากูบ
    จุดให้บริการที่  4
บ้านซับใหม่  ม.6  ต.ตะโกทอง
    จุดให้บริการที่  5
บ้านซับใหญ่  ม.1  ต.ซับใหญ่

 


ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ