ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์ชัยภูมิประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน   2557

              

                        เมื่อวันที่  29  มกราคม   2557   ณ  บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำกับประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน  ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์  โดยช่วงเวลาดังกล่าว  จะมีปริมาณความต้องการเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมาก  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค   ทางสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์  โดยควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  ( เขียงสะอาด )  ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้ใบรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ


ภาพกิจกรรม
   
   

 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ