ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์จัดงานประกวดโค-กระบือประจำปี พ.ศ.2557

              
                 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์ได้จัดงานประกวดโค-กระบือในงานประเพณีคอนสวรรค์รับขวัญนกเป็ดน้ำประจำปี 2557 ณ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอคอนสวรรค์เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจและส่งโค-กระบือเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมชมการประกวด ชมนิทรรศการและชมโคลูกผสมสายยุโรปที่นำเช้ามาโชว์ ในการประกวดครั้งนี้ แบ่งเป็น  3 ประเภทคือ
  1. โคลูกผสมอเมริกันบราห์มันเพศเมีย ช่วงอายุ 1-3 ปี โคที่ได้รางวัลชนะเลิศ คือโคชื่อ น้ำฝน ของ   นายสนับ หาญอาสา อยู่ที่ ต.บ้านโสก
  2. กระบือเพศเมีย ช่วงอายุ 2-3 ปี กระบือที่ได้รางวัลชนะเลิศ คือ กระบือชื่อ ต้นข้าว ของ     นายประกอบ ธงชัยภูมิ  อยู่ที่ ต.คอนสวรรค์
  3. กระบือเพศผู้ ช่วงอายุ 2-3 ปี กระบือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ กระบือชื่อ ทองดำ ของ                นายช่วย สามหมอ อยู่ที่ ต.โคกมั่งงอย
               โค-กระบือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ก็  จะได้ทำการส่งเข้าประกวดในงานประกวดโค-กระบือระดับจังหวัดต่อไป จุดประสงค์ในการจัดประกวดในครั้งนี้ก็เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  คัดสัตว์ที่มีคุณสมบัติที่ดีสู่เกษตรกรเพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรเลี้ยงโค-กระบือเพิ่มขึ้นและในอนาคตจะได้เป็นการเพิ่มจำนวนประชากรโค-กระบือในประเทศ


ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรคฺ
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ