ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

              
            วันที่  2 ธันวาคม 2557  จังหวัดชัยภูมิ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายจักรินทร์  วงศ์เบญจรัตน์  ในนามประธานกรรมการมูลนิธิสว่างคุณธรรม  พร้อมด้วยองค์การภาครัฐและเอกชนของจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกันไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา จำนวน 16 ตัว ณ  มูลนิสว่างคุณธรรม  ถนนชัยประสิทธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

              การให้ทานชีวิตนั้นถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่  มูลนิธิสว่างคุณธรรมร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ  จึงได้จัดโครงการ ไถ่ชีวิตกระบือ ประจำปี 2557  โดยความร่วมมือร่วมใจจากพ่อค้า ประชาชน คหบดีและประชาชนชาวชัยภูมิ  ได้บริจาคเงินไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 13 ตัว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากการให้ทานชีวิตเป็นพระราชกุศล                    แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา        87 พรรษา  และประกอบกับจังหวัดชัยภูมิ  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ  และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค-กระบือ      เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วย  จำนวนโค 3 ตัว        โดยดำเนินการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  และมอบให้แก่เกษตรกรในวันนี้พร้อมกัน รวมทั้งสิ้น 16 ตัว ณ มูลนิธิสว่างคุณธรรม

              สำหรับโค-กระบือ  จากการร่วมไถ่ชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ในวันนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จะนำเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นั่นคือโครงการธนาคารโค-กระบือ          เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สามารถสร้างรายได้และฟื้นฟูอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์อีกทางหนึ่งด้วย

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ