ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่ และจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการเกษตรกร

              

            ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เดินทางมาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง กรมวังผู้ใหญ่ นำแนวพระราชดำริในหลวง สอนชาวบ้านสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้ชัยภูมิ ที่บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเกษตรกร

                      ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ได้อัญเชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อให้ราษฏรนำไปปลูก และขยายพันธุ์ พร้อมแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน เป็นเครือข่ายอาหารในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จากนั้นได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร และส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัว รับประทานในครัวเรือน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

                การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  บริการทำหมันสุนัข – แมว จำนวน 32 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ยาถ่ายพยาธิและยากำจัดเห็บหมัด  ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

 

ภาพกิจกรรม
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ