ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติงานจังหวัดเคลื่อนที่ และจัดพิธีมอบโค-กระืบือให้เกษตรกร

              

            ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และมีพิธีมอบโค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ โรงเรียนบ้านคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

               การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  บริการทำหมันสุนัข – แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ยาถ่ายพยาธิและยากำจัดเห็บหมัด  ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก แจกพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก และ อำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมมอบโค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 20 ตัว
เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ