ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2557

              
                                               

             
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายนิวัฒน์  ปราชญ์นิวัฒน์  ในนามประธานมูลนิธิพระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต  และนายกสมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์  พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว และองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก  ได้ดำเนินการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  87 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก  ตำบลโสกปลาดุก  อำเภอหนองบัวระเหว

             อนึ่งในการมาของคณะในครั้งนี้  มีความประสงค์มาทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ  ณ จังหวัดชัยภูมิ  โดยได้ประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ    เพื่อมอบกระบือให้แก่เกษตรกรที่ยากจน  และมีจิตใจรักการเลี้ยงสัตว์ได้นำไปเลี้ยงสำหรับประกอบอาชีพและเสริมรายได้ต่อไปและเนื่องจากปี  2557  เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระชนมพรรษา 87 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  ดังนั้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  ทางมูลนิธิพระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต  และสมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค 2 ตัว  กระบือ 17 ตัว พร้อมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบริจาคโค 1 ตัว ท่านสมพร  รวิวรรณพงษ์อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมบริจาคโค 1 ตัว  และท่านประพันธ์ – นางวิราภรณ์ตั้นวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมบริจาคกระบือ 1 ตัว รวมเป็นกระบือ 18 ตัว  โค 4 ตัว  รวมทั้งสิ้น 21 ตัว

               กิจกรรมในวันนี้ ผู้มีจิตรศรัทราได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 100 ทุน และได้เยี่ยมชมวิถีชีวิต     ชาวบ้านในชนบทและชิมอาหารพื้นบ้านรอบๆ บริเวณจัดพิธีอีกด้วย               

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ