ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

              
                         

                     เมื่อวันที่  10  - 11  พฤศจิกายน  2557  ที่ผ่านมาชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำเขต  3  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภอ.เมืองชัยภูมิ  ด่านกักสัตว์นครราชสีมา  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า อำเภอ บำเหน็จณรงค์ และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พบผู้กระทำความผิดดำเนินการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต  (  ฆจส. 2 )  จำนวน  2  ราย  ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า  1  ราย  อำเภอบำเหน็จณรงค์  1  ราย  และอำเภอหนองบัวแดง 3 ราย ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน  และดำเนินการด้านกฎหมายต่อไป    

              และเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2557  ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำเขต  3  ได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน  2  ราย  จำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดฐานจำหน่าย  และมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่าโดยมิได้มีการแจ้งฆ่า ( มาตรา  26 )  เป็นความผิดตามมาตรา  31  ในการดำเนินคดีศาลได้ตัดสินให้ปรับเป็นเงิน  500  บาท  และ  1,000  บาท  พร้อมทั้งริบของกลาง  ตามลำดับ               

ภาพกิจกรรม วันที่ 11- 12 พฤศจิกายน 2557
   
   

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ