ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัดประชุมประจำเดือนมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

              
                 

                 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ประชุมข้าราชการ  สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่  31  ตุลาคม  2557  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี  2557  และรับทราบแนวนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  2558  และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้ประชุมพนักงานราชการ  พนักงานจ้างเหมาและปศุสัตว์ตำบล  เพื่อให้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรต่อไป
  ในโอกาสที่คณะข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  และปศุสัตว์ตำบล  ได้ร่วมประชุมสรุปผลงานและรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานทุกคน  จึงได้ประสานโรงพยาบาลชัยภูมิ  เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT)  แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคที่เกิดการระบาดในปี  2555  ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ