ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบ้านแท่น

              
               วันที่ 16 ตุลาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ี่โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

               การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านแท่นเป็นจำนวนมาก  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  บริการทำหมันสุนัข – แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ยาถ่ายพยาธิและยากำจัดเห็บหมัด  ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก แจกพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนกว่า 120  ราย และได้มีกิจกรรมมอบเครื่องสับย่อยหญ้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง โดยให้ท่านผู้ว่ามอบเครื่องให้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านแท่น ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการให้บริการ และการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการแข่งขันตำส้มตำลีลา การแข่งขันจับไก่ จับปลา เป็นต้น มีประชาชนเดินทางไปรับบริการจำนวนมาก
ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ