ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรม ปี 2557

              
                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้ารับรางวัล จังหวัดที่มีการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ณ MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล สาขางามวงศ์วาน โดยนางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ การจัดงานในครั้งมีหน่วยงาน 6 ภาคี ได้แก่
  • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
  • สำนักอนามัยและองค์การพิทักษ์สัตว์โลก
    ร่วมเปิดงานWorld Rabies Day2014 โดยได้รับเกียรติจากนางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ จังหวัดที่มีการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 26 หน่วยงาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ณ MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล สาขางามวงศ์วาน ซึ่ง สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ด้วย

 

ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ