ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดหน่วยงานดาวเด่นของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557

              
              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รับโล่รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การประกวดหน่วยงานดาวเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557 จากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี                               ตามที่คณะกรรมการประกวดหน่วยงานดาวเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557 นำโดย ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ตรวจประเมินสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ที่เป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจประเมินหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในแต่ละสำนักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต ครบเรียบร้อยแล้ว
                กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศหน่วยงานดาวเด่นของกรมปศุสัตว์ ชนะเลิศได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ส่วนตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขตอีก 6 เขต ได้รับรางวัลชมเชย              สพ.ญ. ศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนางานด้านปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ต่อไป

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ