ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานดาวเด่นของกรมปศุสัตว์ที่สำนักงานปศุสัตว์ชัยภูมิ

              
             

      เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ  น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานดาวเด่นระดับกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยนายกมล ริมคีรี ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน นายพนม มีศิิริีพันธุ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายไพโรจน์ จิวบุญสร้าง นัักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีนายสัตวแพทย์สมบุญ  หลิมวัฒนา  ปศุสัตว์เขต 3 สัตวแพทย์หญิง ศรีสมัย   โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับ

                   ซึ่งโครงการประกวดหน่วยงานดาวเด่นของกรมปศุสัตว์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยปฏิบัติงาน เพื่อให้มีหน่วยงานต้นแบบ (ดาวเด่น) ในการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ในระดับพื้นที่เ้ป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้เป็นตัวแทนระดับเขต 3 เข้าประกวดหน่วยงานดาวเด่นระดับกรมปศุสัตว์

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ