ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ตรวจติดตามในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

              

                      เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2557 นาย โอภาส กลั่นบุศย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14  ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพอ่างเก็บน้ำช่อระกา  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
                   การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้  ในส่วนประเด็นการตรวจติดตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานของกรมปศุสัตว์  มีนายสมบุญ  หลิมวัฒนา  ปศุสัตว์เขต 3  ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เขต 14  และ นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้รายงานผลการดำเนินงาน  เรื่องการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  โรงฆ่าสัตว์  สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด 

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ