ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

จังหวัดชัยภูมิจัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอคอนสาร

              

                   วันที่  22  พฤษภาคม 2557  นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น ประธานในงานพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสาร ร่วมโครงการดังกล่าว มีการให?บริการด?านปศุสัตว? แจกแร?ธาตุ เวชภัณฑ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยง และการดูแลสุขภาพสัตว์ แจกเอกสารด้านปศุสัตว์? ให้กับเกษตร และผู้?มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรมาขอรับบริการจำนวน  240 ราย ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ  ไก่ป่า ไก่ฟ้าหลังขาว เป็ดก่า  โดยเก็บ Cloacal swab ซีรั่ม และ เลือดในอีดีทีเอ  เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สุ่มหาเชื้อไข้หวัดนก และโรคนิวคาสเซิล ในสัตว์ปีกที่สถานีเพาะเลี้ยงฯจะดำเนินการปล่อยคืนป่าสู่ธรรมชาติ  เพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงไปสู่สัตว์ป่า

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ