ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  แก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์
โรงฆ่าสัตว์เถื่อนส่งกลิ่นเหม็นและทำให้เกิดเสียงดังรบกวน

              

                   วันที่  15  พฤษภาคม  2557  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงศิริ  อำเภอหนองบัวแดง  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง  ได้จัดประชุมคณะทำงาน จัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับอำเภอและคณะทำงานบังคับใช้กฎหมาย  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.2535 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณสามแยกไปบ้านโหล่น  หมู่ที่ 11  ตำบลหลวงศิริ  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตการฆ่าสัตว์  (ฆจส 2)  โดยปัญหาที่พบคือ ส่งกลิ่นเหม็นและทำให้เกิดเสียงดังรบกวน  ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น  โดยให้ผู้ประกอบการนำสัตว์เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตการฆ่าสัตว์ (ฆจส 2)  ให้ถูกต้อง  ส่วนในระยะยาวได้เร่งรัดให้เทศบาลตำบลหลวงศิริ   ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ให้เพียงพอกับปริมาณการฆ่าสัตว์ 

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ