ข่าวปศุสัตว์ชัยภูมิ
 
  

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกวดหน่วยงานดาวเด่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

              

                  เมื่อวันที่  8  เมษายน  2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิง ศรีสมัย   โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานดาวเด่นของกรมปศุสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3  โดยมีนายสัตวแพทย์สมบุญ  หลิมวัฒนา  ปศุสัตว์เขต 3 และคณะ  ซึ่งโครงการประกวดดาวเด่นของกรมปศุสัตว์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงาน  เป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่  และเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ 

 

ภาพกิจกรรม

 

                                  

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ