สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
              

       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดชัยภูมิ จัดหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และ มอบถุงยังชีพพระราชทานของโครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แก่ประชาชน ณ วัดกลางหมื่นแผ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนด้วย

               การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานหลายหน่วยงาน ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองเป็นจำนวนมาก  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  บริการทำหมันสุนัข – แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ยาถ่ายพยาธิและยากำจัดเห็บหมัด  ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนกว่า  200  ราย และทำหมันถาวรสุนัขและแมว จำนวน 20 ตัว

 

 

ภาพกิจกรรม

                                   

 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ