สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
 (World Rabies Day) ประจำปี 2556
              

 

    วันอังคารที่ 24 กันยายน  2556 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์   อาสาปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  อ.คอนสวรรค์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านนาฮี  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอคอนสวรรค์

                การจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมันสุนัข  และแมว เดินขบวนรณรงค์  โดยมีประชาชน ให้ความสนใจ และตระหนักถึงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัข และแมวที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้นำของ อบต. ในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมสถานที่ในการให้บริการประชาชน พร้อมปลูกจิตสำนึกถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า          ในทุกพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ของกรมปศุสัตว์ ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563

 

 

ภาพกิจกรรม
   

                                   

 

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ