สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. 2556
(Thailand World Rabies Day 2013 Awards) 

 

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. 2556 (Thailand World Rabies Day 2013 Awards) ณ  MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  ฯพณฯ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทองเป็นผู้มอบรางวัล


              องค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมจัดงานตั้งแต่ปี 2550 ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสภากาชาดไทย สลับกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวต่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและผลกระทบของโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์อย่างจริงจัง  โดยในปีนี้กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน  ซึ่งจัดขึ้นที่ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ในวันที่ 21 ก.ย. 2556 เวลา 10.00-17.00 น.  ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับสุนัขมากมาย  อาทิเช่น  การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีไม่จำกัดจำนวน ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมวฟรี  การทดสอบสุนัขนิสัยดี และแจกสูตรอาหารสุนัข อ้วน ผอม สุนัขป่วย สุนัขกินยาพร้อมสาธิตวิธีทำอาหารสุนัข แจกคู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมด็อกวอคแรลลี่ (Dog walk Rally) กิจกรรมประกวดแฟนซีสุนัขภายใต้คำขวัญ “คุณชายสี่ขา....คุณน้องหมาศรีสยาม” และกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสีของนักเรียนประถมศึกษาภายใต้แนวคิด “พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า เลี้ยงน้องหมาอย่างถูกวิธี”  นอกจากนี้  สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์  ได้ประสานกับกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. 2556  โดยมอบให้กับปศุสัตว์จังหวัดที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ประสานการทำงาน และทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกันบูรณาการการทำงานกับทุกท้องที่ในจังหวัดเพื่อให้เกิดพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นอย่างถาวร  ซึ่งมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  27  จังหวัดเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจากรองนายกรัฐมนตรี  ฯพณฯ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง

          

 

 

ภาพกิจกรรม

                                   

ภาพบรรยากาศของงาน

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ