สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับฟาร์มสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง


                   เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2556  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายให้  นายสัตวแพทย์ชุมพล  นาครินทร์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เข้าแจ้งความเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับ  นิวัฒน์ฟาร์ม  เลขที่  413  หมู่ 12  ต.บ้านโสก  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  ว่ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดง  หรือ สารกลุ่ม  B-agonist  ผสมในอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสุกร  ซึ่งเป็นความผิด ตามมาตรา  6 (3)และมีโทษตามมาตรา  57  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2525  ณ  สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  และเจ้าพนักงานสอบสวนได้เรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหา และดำเนินคดีแล้ว  ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาปรับ 5,000 บาท  ส่วนโทษจำคุกรอลงอาญา  2  ปี  อนึ่ง  การดำเนินคดีในครั้งนี้สืบเนื่องจากการดำเนินงานตามแผน เฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร  ของจังหวัดชัยภูมิซึ่งในปีงบประมาณ  2556  ได้สุ่มตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรทั้งหมด  99  ฟาร์ม  รวมตัวอย่างปัสสาวะ 698  ตัวอย่าง  อาหารสัตว์  6  ตัวอย่าง  วัตถุดิบอาหารสัตว์  7  ตัวอย่าง  พรีมิกซ์  13  ตัวอย่าง  และน้ำใช้  2  ตัวอย่างผลพบผู้กระทำความผิด  1  ราย

 

ภาพกิจกรรม

                                   

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ