สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จับกุมดำเนินคดีสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ

           
                วันที่  7  สิงหาคม  2556  เวลา  12.30 น.  นายสัตวแพทย์ชุมพล  นาครินทร์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  นำชุดเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วย  ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ  จับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2535  ในพื้นที่ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  จับกุมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และดำเนินคดี  4  ราย  ในความผิดจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่าโดยมิได้มีการแจ้งฆ่า  ตามมาตรา 26  และมีโทษตามมาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

 

ภาพกิจกรรม

                                    กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ