สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ แก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น

           
                  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2556  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
และคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น  ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสุกร  บ้านกุดหูลิง  ตำบลตลาดแร้ง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า เจ้าหน้าที่จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ช่วยทำให้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรลดปัญหาที่เกิดขึ้น  ทำให้เกิดความพอใจแก่ผู้ร้องเรียน

 

ภาพกิจกรรม

                                    กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ