จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมและฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงม้า


                       
                เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดประชุม และอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพม้าแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงม้า  ภายในพื้นที่จังหวัดชัยภูม ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

                    การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมแนวทางในการทำประวัติรูปพรรณม้าของแต่ละฟาร์ม  ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรทั้งสิ้น  29  ราย จำนวนม้า 103  ตัว  พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์  การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น  โรคสำคัญต่างๆที่ต้องเฝ้าระวัง  เช่น  โรคโลหิตจางติดต่อ (EIA)  โรคมงคล่อเทียม  โรคมงคล่อธรรมดา  โรคเสียด โรคขาหลังอ่อน เป็นต้น  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง คือ นายสัตวแพทย์สุรสิทธิ์  วิชัยแสง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ซึ่งเป็นมิสเตอร์ม้าของจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ลักษณะการประชุม อบรมเป็นแบบบรรยายพร้อมสไลด์   และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามทันทีในกรณีสงสัย เพื่อให้บรรยากาศการอบรมไม่เคร่งเครียด   เกษตรกรต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีการซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ความต้องการที่จะให้จัดอบรมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้อย่างนี้ทุกปี โดยมีความพึงพอใจในการจัดทุกราย  และเสนอให้ทำหนังสือผ่านชมรมผู้เลี้ยงม้าชัยภูมิ เพื่อเสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล หรือตำบลที่มีการเลี้ยงม้าหนาแน่น เพื่อเชิญวิทยากรที่มีทักษะและประสบการณ์ในการรักษาและดูแลม้ามาให้ความรู้  โดยปิดท้ายการประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดเวชภัณฑ์ยาในการฆ่าเชื้อ การถ่ายพยาธิและยาบำรุงให้กับเกษตรรายละ 1 ชุด  


                                     

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ