สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

                           

             

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ได้ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ณ  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  โดย นายพรศักดิ์  เจียรณัย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวคำถวายพระพร และเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในงานมีการมอบพันธุ์ปลาแก่ตัวแทนเกษตรกร มีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว การบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกดิน คลินิกกฎหมาย คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน และการออกร้านของกลุ่มเกษตรกร จากหน่วยงานต่างฯ อีกมากมาย สำหรับคลินิกปศุสัตว์  มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ยากำจัดเห็บหมัด บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการฟาร์ม แจกเวชภัณฑ์และยารักษาโรคให้แก่โค กระบือ สุกร สัตว์ปีก รวมทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชน


               

                            

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ