จังหวัดชัยภูมิจัดไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคล

                           

             จังหวัดชัยภูมิ โดยนายพรศักดิ์ เจียรณัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาวชัยภูมิ  ร่วมกันไถ่ชีวิตโค จำนวน 5 ตัว มอบให้เกษตรกรจำนวน 5 ราย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ         

             สืบเนื่องจากวันที่  14  พฤษภาคม  2556  เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ท่านพรศักดิ์  เจียรณัย  จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  จะได้ร่วมทำบุญร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ  จึงดำริให้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นเจ้าของโค-กระบือ  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยจังหวัดชัยภูมิได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2553  นับเป็นโครงการที่ก่อให้เกิด  ความรักความสามัคคี  สร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  ก่อให้เกิดความสุขใจสุขกาย  ทั้งผู้ให้และผู้รับ

             สำหรับในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาไถ่ชีวิตโคทั้งสิ้น  5  ตัว  มอบให้เกษตรกรจากกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหัวสระ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน  5  ราย  ตามรายชื่อเกษตรกรดังนี้
1. นายสง่า  โม่งประณีต เลขที่  16  ม. 2 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์
2. นายบุญเกิด  จันภูงา เลขที่ 260 ม. 2 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์
3. นายสมบัติ  แสงจักร์ เลขที่ 116/2 ม. 8 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์
4. นายวิทยา  หารวิชา  เลขที่ 14 ม. 10 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์
5. นายบุญจันทร์  เฝ้าหนองดู่ เลขที่ 197 ม.12 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์
               

                            

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ