สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี  2556

                 

              

           วันพฤหัสบดี  ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556  ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

         การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการนำสุนัขในครอบครอง ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว และฉีดยาคุมกำเนิดหรือทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัข ตลอดจนทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขทุกคนมีความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขให้ถูกวิธีและมีความรับผิดชอบต่อสุนัขของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีสุนัขที่ถูกปล่อยไปสู่สาธารณะและกลายเป็นสุนัขจรจัด ที่เป็นปัญหาหนึ่งในชุมชนหนาแน่นในขณะนี้
          โดยกิจกรรมที่จัดในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย

1. การขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน  134  ตัว
2.บริการฉีดยากำจัดพยาธิภายในภายนอกให้กับสุนัขและแมว  จำนวน  46  ตัว
3.บริการฉีดยาคุมกำเนิดให้แก่สุนัขและแมวเพศเมีย
4.บริการทำหมันถาวรให้สุนัขและแมว เพศผู้และเพศเมีย จำนวน  26  ตัว
5.  การรักษาและดูแลสุขภาพสุนัขและแมวและให้ความรู้ในเรื่องรักสุนัขลี้ยงให้ถูกวิธี

         และการให้บริการทุกกิจกรรมเป็นการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ยากำจัดพยาธิภายในภายนอก เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการทำหมัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ สนับสนุนบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการในวันนี้

                            

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัตนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ