จังหวัดชัยภูมิแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนการเลี้ยงไก่

                   เมื่อวันที่  15 มีนาคม  2556  ได้มีชมรมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้เงินค่าตอบแทน  ส่งผลกระทบให้เกษตรกรต้องแบกภาระเงินกู้ที่ต้องผ่อนชำระให้กับสถาบันการเงิน

                    จากการประชุมในครั้งนี้  นายพรศักดิ์   เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อหามาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ  ทำให้ผู้ประกอบการมีความหวังและกำลังใจว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขและคลี่คลายในที่สุด

                            

ภาพกิจกรรม


กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัตนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ