จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีและสร้างมูลค่าเพิ่มระบบการผลิต เนื้อโคอนามัย  จังหวัดชัยภูมิ


              


          วันที่ 8 มีนาคม  2556 จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีและสร้างมูลค่าเพิ่มระบบการผลิต   เนื้อโคอนามัย  จังหวัดชัยภูมิ ณ  หอประชุมโรงเรียนนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ท่านอนันต์  ลิมปคุปตถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี
    
             จังหวัดชัยภูมิ  โดยนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้อนุมัติโครงการเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อพันธุดีและสร้างมูลค่าเพิ่มระบบการผลิต   เนื้อโคอนามัย  โดยการสนับสนุนของท่าน สส.อนันต์  ลิมปคุปตถาวร  ในพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์  7  กลุ่ม  อำเภอเทพสถิต  5  กลุ่ม  อำเภอหนองบัวระเหว  2  กลุ่ม  และอำเภอซับใหญ่  1  กลุ่ม  รวมเกษตรกร  300  ราย เพื่อให้จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อคุณภาพ  สร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงให้กับผู้เลี้ยงโคเนื้อสามารถแข่งขันกับตลาดภายในประเทศ  และนำเกษตรกรชาวชัยภูมิเข้าสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป


              สำหรับวันนี้  มีการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากอำเภอหนองบัวระเหว  2   กลุ่ม  40  รายและอำเภอเทพสถิต  4  กลุ่ม  80  ราย  รวม  140  ราย  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  จะเข้าไปสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับปรับปรุงสุขภาพโค ส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้ารูซี่ พร้อมทั้งชักชวนให้เกษตรกรปรับปรุงพันธุ์โคโดยผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพันธุ์ชาร์โลเล่ย์ หรือแองกัส และต่อไปจะสนับสนุนให้มีการขุนโค เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดี

             
ภาพกิจกรรม

กลับหน้าแรก / กลับด้านบน

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ