ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดฯ ในงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556

 
                 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดโคเนื้อ ได้รับรางวัล Grand Champion ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดใช้ควายไถนารุ่นเยาวชน ในงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชัยภูมิ ณ  ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                 สืบเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้อนุมัติงบประมาณในการจัดประกวดโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 13  มกราคม  2556 ณ สนามหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และได้ส่งโคที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าประกวด ในงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ  ครั้งที่  17  ประจำปี  2556 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส่งโคเข้าประกวด เพศผู้ และเพศเมีย ในรุ่นอายุ 1-2 ปี จำนวน 6 ตัว ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 ตัว และได้รับรางวัล Grand Champion ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยนำเอาแชมป์ของแต่ละรุ่น มาประกวดหา Grand Champion และจังหวัดชัยภูมิได้ส่งเยาวชนเข้าแข่งขันควายไถนา ได้รางวัลชนะเลิศ ในโอกาสนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จึง ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลดังนี้

            1.นายสันชัย  ภู่บัว  หมู่ 9  ต.กะฮาด  อ.เนินเสง่า ส่งโคเข้าประกวดในรุ่นอายุ 1-2 ปี เพศเมีย ได้รับรางวัล Grand Champion รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

             2.นายอทิพย์  ศรีชัยยันต์  หมู่ 7 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว เข้าแข่งขันใช้ควายไถนาระดับเยาวชน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
             3.องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก นายณรงค์  แสนสันเทียะ ที่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนใช้ควายไถนา เป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้านจนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ
                                                             

ภาพกิจกรรม

 

- กลับหน้าแรก - กลับด้านบน -

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ