ปศุสัตว์ชัยภูมิร่วมจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         

           ในวันที่ 28 มกราคม 2555 ที่สนามโรงเรียนบ้านตาล ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากนางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ ภริยานายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโคแก่เกษตรกร จำนวน 106 ตัว โดยทำพิธีมอบในวันที่ 28 มกราคม 2555 จำนวน 54 ตัว และมอบในวันที่ 31 มกราคม 2555 จำนวน 52 ตัว

            การจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้ พลตำรวจตรีรมสิทธิ์ วีริยาสรร ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 6 ร่วมบริจาค และประสานงานกับผู้บริจาคหลัก ๆ จากตระกูล เหล่าศิริรัตน์, ฉายศิริไพบูลย,์ อัศวงศ์วิวัฒน์ เพื่อให้ผู้บริจาค ที่มีจิตศรัทธาสร้างมหากุศลในการไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ มอบให้เกษตรกรที่มีฐานะยากจน และมีอาชีพเลื้ยงสัตว์ สามารถประกอบอาชีพ และเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวต่อไป

             สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมจัดพิธี ฯ พร้อมทำสัญญา, มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และ แนะนำการเลี้ยงโค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเกษตรกร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

                

 
ภาพกิจกรรม