สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 จัดงาน “ปศุสัตว์สามัคคี ปี 2555

             นายสมบุญ  หลิมวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ สสอ.3  จัดงานปศุสัตว์สามัคคีปี 2555 ในวันที่ 26 มกราคม 2555 ณ สนามกีฬาบริเวณสำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่

              ทีมนักกีฬาสีชมพู นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และนายสุนทร  สุนาทัย
หัวหน้าสถานีวิจัยทดลองพันธุ์สัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะนักกีฬาและกองเชียร์ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว  และได้รับรางวัล  ดังนี้

1.  ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชาย
2.  ชนะเลิศการแข่งขันปิงปองชาย
3.  ฟุตซอลชาย  เข้ารอบรองชนะเลิศ
4.  เปตองผสมทีมละ 3 คน  เข้ารอบรองชนะเลิศ
5.  รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร์
6.  รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงชาย-หญิง

การแข่งขันและการประกวดงาน”ปศุสัตว์สามัคคี ปี 2555”  สร้างความสนุกสนาน  ครื้นเครงเป็นกันเอง  และสมัครสมานสามัคคีอย่างดียิ่ง  หวังว่าคงได้พบกันอีกในปี 2556

 
ภาพกิจกรรม