สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติงานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ”

         

           ในวันที่ 26 มกราคม 2555  นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ณ โรงเรียนบ้านม่วง  ตำบลดงบัง  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมดังนี้
             1.กิจกรรมโครงการอาหารศึกษา เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียน โดยให้คำแนะนำ และจัดตอบปัญหาชิงรางวัล
            2.บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข-แมว
            3.แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งการรักษาโรค การกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน ให้แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์

             การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรจำนวนกว่า  226 ราย สัตว์ที่ได้รับความช่วยเหลือ
โค จำนวน  163  ตัว  กระบือ  21  ตัว  สุกร  391  ตัว  ไก่  4,338  ตัว  เป็ด  1,072  ตัว  ห่าน  44  ตัว  สุนัข-แมว จำนวน  370  ตัว  และอื่น ๆ 23  ตัว                

                

 
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมอาหารศึกษา