จังหวัดชัยภูมิจัดประกวดโคเนื้อและแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง
เนื่องในงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2556


                  นายพรศักดิ์  เจียรณัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้สนับสนุนให้มีการจัดประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทยบราห์มัน และกิจกรรมการประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง เนื่องในงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ
               นางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ประธานการจัดงานทั้ง 2 กิจกรรม เปิดเผยว่า  การจัดประกวดโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทยบราห์มัน  จะจัดในวันที่  13  มกราคม  2556  ณ สนามหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา  8.00 น. เป็นต้นไป  โดยมีการประกวด  2  ประเภท  คือ โคเพศผู้อายุ 1-2 ปี และโคเพศเมียอายุ 1-2 ปี ชิงเงินรางวัลกว่า 23,000 บาท
                  ส่วนกิจกรรมการประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมือง  จะจัดที่ร้านนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่  14  มกราคม  2556  ตั้งแต่เวลา  8.30 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทุกอำเภอรวม 16 ทีม ชิงรางวัลกว่า 11,500 บาท

                 จึงขอเชิญชวนเจ้าของโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทยบราห์มัน  และทีมปรุงอาหารจากไก่พื้นเมืองสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมชมและชิมอาหารจากไก่พื้นเมือง ในงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0-4481-2334 ต่อ 12

                  นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ยังได้จัดนิทรรศการการส่งเสริมเลี้ยงโคพันธุ์ดี มีคุณภาพ การปลูกหญ้าพันธุ์ดี ได้ผลผลิตสูง และจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ ราคาต่ำกว่าท้องตลาด เช่น ไข่ไก่ ไก่เนื้อ หม่ำ

 

 
 

ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ