ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จับกุมผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายเป็ดไล่ทุ่ง


           

          สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า  จากการที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วย/ตายผิดปกติ และการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก เช่น เป็ดไล่ทุ่งเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนก   เนื่องจากช่วงเวลานี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูหนาว  อุณหภูมิโดยทั่วไปลดต่ำลง  ซึ่งสภาพอากาศดังกล่าวเอื้ออำนวยให้เชื้อโรคไข้หวัดนกที่แฝงตัวอยู่ตามธรรมชาติ ิแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่สัตว์ปีกได้  ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสของการลักลอบนำเป็ดไข่ไล่ทุ่งเข้ามา เพื่อเก็บกินเมล็ดข้าวที่ตกในท้องนา และกำจัดหอยเชอรี่  โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองและอำเภอจัตุรัส    จึงได้ร่วมกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  สถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัสและด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  เข้าดำเนินการตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง จำนวน 3 ราย ซึ่งได้ลักลอบเคลื่อนย้ายเป็ดไข่  จำนวน  6,200  ตัว มาจากจังหวัดชัยนาท  นครสวรรค์และพิจิตรก่อนที่จะเดินทางต่อเข้ามาในพื้นที่ทุ่งนา ตำบลหนองนาแซง  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และอีก 1 รายลักลอบเคลื่อนย้ายไปเลี้ยงบริเวณทุ่งนาบ้านทุ่งเสมียนตรา ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จำนวน 5,500 ตัว  ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบล ทุกอำเภอ ให้เป็นเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดสัตว์ ชนิด เอเวียนอินฟลูเอนซ่า หรือที่เรียกว่าไข้หวัดนก ซึ่งบุคคลจะเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ซากสัตว์ปีกทุกชนิด หรือไข่เพื่อทำพันธุ์ จะต้องขออนุญาตสัตวแพทย์ให้ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าใน – ออกนอกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  หากละเลยไม่กระทำ  จะมีความผิดฐานเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกโดยไม่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ มาตรา 17  โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  20,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  ซึ่งในอดีตมีการจับกุมคดีประเภทนี้ทุกปีแต่ศาลกรุณาลดโทษให้โดยตัดสินจำคุก 3 เดือน หรือหกเดือนแล้วแต่จำนวนของของกลางที่ลักลอบเข้ามา โดยไม่รอลงอาญา แต่ถ้าหากตัวอย่างที่ส่งตรวจให้ผลบวก เป็ดไล่ทุ่งที่ถูกกักไว้จะโดนทำลายโดยไม่ได้รับค่าชดใช้


ภาพกิจกรรม


 

ภาพ : leoyd'ko
และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ