สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


              

        

              วันศุกร์ที่  14  ธันวาคม  2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (9 ธันวาคม)  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ โดยนายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นายสุดเขตต์ สมัครธัญกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ 

             การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ โดยในงานยังจัดให้มีการแสดงผลงานทางการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตฝึกอาชีพเพิ่มรายได้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบำเหน็จณรงค์ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง บริการทำหมันสุนัข – แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก โดยในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  จำนวนกว่า  200  ราย

 

 


ภาพกิจกรรม

 


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ