จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


               


                   จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85  พรรษา 5 ธันวาคม  2555   และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา วันพุธที่  5  ธันวาคม  2555  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายพรศักดิ์  เจียรณัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค 


               นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ได้มีดำริให้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือขึ้น  เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  รวมทั้งเป็นการสนองพระราชดำริ  ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นเจ้าของโค-กระบือ  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  อีกทั้งเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงพระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย  เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2522  นับได้  33  ปี  โดยจังหวัดชัยภูมิได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2553  นับเป็นโครงการที่ก่อให้เกิด  ความรักความสามัคคี สร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  ก่อให้เกิดความสุขใจสุขกาย  ทั้งผู้ให้และผู้รับ

              สำหรับในวันที่  5  ธันวาคม  2555  นี้  ได้มีผู้มีจิตศรัทธาไถ่ชีวิตโคทั้งสิ้น  22  ตัว  มอบให้เกษตรกร  22  ราย   เป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังทอง  และตำบลแหลมทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ
             


ภาพกิจกรรม 


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ