สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  แจ้งว่า ด้วยกรมปศุสัตว์  ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว  ประจำปีงบประมาณ  2556  ขึ้น  เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น  ซึ่งเป็นการลดการเกิดใหม่ของลูกสุนัขและแมว  เนื่องจากในประเทศไทยยังคงมีรายงานการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคนอย่างต่อเนื่องมาทุกปี  ทั้งนี้พบว่าสุนัขและแมวถือว่าเป็นสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญที่ของโรคพิษสุนัขบ้า 

                 ดังนั้น  การควบคุมจำนวนสัตว์เหล่านี้ไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าลงได้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมว   โดยขอเชิญเจ้าของสุนัข – แมว นำสัตว์มารับบริการทำหมันถาวรได้ฟรีทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555   ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น.  ณ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง  ถนนโนนม่วง (สี่แยกโรงเรียนสาคริชวิทยา)  เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมโดยให้สัตว์ที่ต้องการผ่าตัด  อดน้ำและอาหารก่อนมารับบริการอย่างน้อย 6  ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของตัวสัตว์เอง  ผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์นัดจองคิวล่วงหน้าได้ที่ 044 - 811818  หรือมาด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ

              นางศรีสมัย  โชติวนิช กล่าวต่อไปว่า  นอกจากที่จะให้บริการทำหมันสุนัข/แมวในจุดบริการข้างต้นแล้ว  เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชนต่างๆ ตามแผนการให้บริการ ( ตารางแนบท้าย ) ซึ่งจะได้ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 นี้
และฝากเตือนผู้เลี้ยงสุนัข – แมว ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และดูแลสุขภาพสุนัข และแมวของตนเองอย่างใกล้ชิด สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โทร. 044-812334 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

แผนการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ประจำปีงบประมาณ  2556 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

13 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

อบต.นายางกลัก อ.เทพสถิต

14 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศาลเจ้าวะตะแบก  อ.เทพสถิต

16  พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

วัดบ้านหนองฉิม  ม.13  ต.หนองฉิม
และวัดบึงบริบูรณ์ ม.12  ต.ตาเนิน  อ.เนินสง่า

20 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

ม.1 ต.ดงบัง  และ  ม.18  ต.ห้วยยาง  อ.คอนสาร

21 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.บ้านยาง  และศาลากลางบ้าน
  ม.2  กับ ม.10  ต.กุดเลาะ  อ.เกษตรสมบูรณ์

22 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

ที่ทำการกำนัน  ม.1,  4,  5  ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์

23 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

ทต.หนองบัวโคกและวัดทรงธรรม  ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส

26 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศาลากลางบ้านหลุบโพธิ์  ม.5  ต.ตลาดแร้ง
 และ บ้านกุดหูลิง  อ.บ้านเขว้า

27 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

บ้านหนองเม็ก  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น

28 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ.ดู่พัฒนา  ม.13  ต.คูเมืองและ
ที่การกำนัน  ม.4  ต.หนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง

6  ธันวาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเพชร  อ.บำเหน็จณรงค์

7  ธันวาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์  อ.บำเหน็จณรงค์

12  ธันวาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศาลากลางหมู่บ้าน  ม.9  บ้านฉนวนใต้  ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว

13  ธันวาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ที่ทำการทต.บ้านแก้ง  ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว

14  ธันวาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

บ้านหว้าเฒ่า  ม. 1 และ บ้านแก้งยาว  ม.2 
ต.ภูแลนคา  อ.บ้านเขว้า

18  ธันวาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศาลากลางบ้านนาหนองทุ่ม ม.11 และวัดนาแก  ม.  7 
ต.นาหนองทุ่ม  อ.แก้งคร้อ

19  ธันวาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ.เขื่อนลั่น  ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่

20  ธันวาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองใหญ่  ต.บ้านเจียง  อ.ภักดีชุมพล

21  ธันวาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศาลากลางบ้านหนองบัวบาน  และสนง.ปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส

24  ธันวาคม  2555

รณรงค์ทำหมัน

ศาลาทต.หนองบัวระเหว ม.9  และ
อบต.โสกปลาดุก  อ.หนองบัวระเหว

***  เริ่มปฏิบัติงาน  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ***


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ