สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"


             
              วันที่ 15  พฤศจิกายน  2555  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนท่าหินโงมวิทยา  ตำบลท่าหินโงม  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์  ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี
             

               การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเนินสง่าเป็นจำนวนมาก  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  บริการทำหมันสุนัข – แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก แจกพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

 


ภาพกิจกรรม

 


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ