พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์  ประจำปี 2555
ณ พระอารามหลวงวัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555

 


ภาพกิจกรรม

 


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ