สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"


                เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555  นายพรศักดิ์  เจียรณััย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ  นายอุกฤษ  พึ่งโสภา      รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ จังหวัดเคลื่อนที่ ”ณ โรงเรียนหนองสังข์วิืทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับบริการจากหน่วยงานระดับจังหวัดได้อย่างทั่วถึง               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกบริการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันถาวรสุนัขและแมว ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

 

 


ภาพกิจกรรม

 


 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ