สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดหน่วยออกให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัขและแมว  ณ  โรงพยาบาลชัยภูมิ 

                

               เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 3  ตุลาคม พ.ศ. 2555 น.สพ.บุญญกฤช  ปิ่นประสงค์  นำทีมชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จัดหน่วยออกให้บริการผ่าตัด ทำหมันสุนัขแมว  ณ  โรงพยาบาลชัยภูมิ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จังหวัดชัยภูมิ

                ซึ่งการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขจรจัดที่อยู่ในเขตโรงพยาบาล  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร  ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยที่มาติดต่อกับโรงพยาบาล  โดยกิจกรรมที่ให้บริการได้แก่  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การฉีดยากำจัดเห็บหมัดและการผ่าตัดทำหมันถาวร  นอกจากนี้  ยังได้มีการตีตราเย็น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในสุนัขจรจัดเพื่อที่จะสามารถทราบได้ว่าสุนัขได้รับการผ่าตัดทำหมันแล้วหากสุนัขมีการย้ายที่อยู่  โดยสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากการจับสุนัขตัวเดิมมาผ่าตัดทำหมันซ้ำได้  

 


ภาพกิจกรรม

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ