สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมจัดกิจกรรม
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World rabies 2012)

        

                  
               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  จ.ชัยภูมิ  ประจำเดือน  กันยายน  2555  ครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนสามสวนวิทยา  ต.สามสวน  อ.บ้านแท่น  จ.ชัยภูมิ  โดยมีนายชนะ  นพสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการเปิดงาน
             การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง มีการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World rabies 2012)  ซึ่งมีการให้บริการทำหมันสุนัข – แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก โดยในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  จำนวนกว่า  250  ราย


ภาพกิจกรรม
 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ