สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติงานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ”

      

              วันที่ 22  สิงหาคม  2555  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  หมู่ 9 ตำบลกะฮาด  อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิ
โดยมี
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

            การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเนินสง่าเป็นจำนวนมาก  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง บริการทำหมันสุนัข – แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก  และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก การปฏิบัติงานได้ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด  จำนวน  247  ราย

 

ภาพกิจกรรม

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ