จังหวัดชัยภูมิ  ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย “ฉลองตรุษจีน  ปี  2555”

                  

                   นายชนะ  นพสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี  เป็นเทศกาลหนึ่งที่สำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน  ซึ่งจะมีการประกอบพิธีไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณความต้องการเนื้อสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
                    จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง  Cloacal Swab  ของสัตว์ปีก  เพื่อตรวจสอบว่าปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกแล้ว  จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกในช่วงฉลองตรุษจีนปีนี้  โดยให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ปีกที่มีลักษณะเนื้อแน่น  ผิวตึง  ไม่มีเมือก  เนื้อมีสีสด  ไม่มีจุดเลือดออกหรือแผลตามตัว  ไม่มีกลิ่นเหม็น  ลูกตาไม่บุ๋มลึก
          ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวในตอนท้ายว่า  “เพื่อให้จังหวัดชัยภูมิปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก  จึงขอให้ประชาชนงดซื้อสัตว์ปีกจากแหล่งที่มีโรคระบาด  และให้เลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่เชื่อถือได้  หรือเขียงสะอาด  หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยด่วน”

                

 
 
ภาพกิจกรรม
มอบไก่ให้ท่านชนะ  นพสุวรรณ ผู้ว่าฯ
มอบไก่ไห้ท่านรองผู้ว่า
แถลงข่าวไก่ตรุษจีน
มอบไก่ให้สื่อมวลชน มอบไก่ให้สื่อมวลชน