จังหวัดชัยภูมิจัดไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล

 

                นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าของธุรกิจ บริษัท ห้างร้านเอกชน และพ่อค้าประชาชนชาวชัยภูมิ ได้ร่วมกันบริจาคไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมพรรษา  80  พรรษา - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ทรงมีพระชนมพรรษา  60  พรรษา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดี  เพื่อพ่อของแผ่นดิน  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติการบริจาคไถ่ชีวิตโคในครั้งนี้

                    ผู้มีจิตศรัทธาร่วมให้ทานชีวิตโค รวมทั้งสิ้น 12 ตัว นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ยังได้มอบเครื่องอัดฟาง พร้อมรถอีแต๋น ให้กลุ่มเกษตรกร ตามกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากลอมฟาง สู่ฟางอัดก่อน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ชุด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงโค และปลูกข้าวสำรองฟางข้าวไว้ใช้ยามหน้าแล้ง หรือขาดแคลน

 

ภาพกิจกรรม 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มยุทธ์ศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ