ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ


 

               ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเทพสถิต นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ พร้อมด้วยครอบครัว และ ผู้มีจิตศรัทธาจากกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ อำเภอเทพสถิต สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 60 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา

ิ                การไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านทั้งสามพระองค์ ได้สร้างกุศล และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวชัยภูมิ 60 ครอบครัว ซึ่งในจำนวนผู้ที่ได้รับโคจากการไถ่ชีวิต เป็นคนไข้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ คือนางแต๋ว คุณประสิทธิ์ เกษตรกรจากอำเภอเมืองชัยภูมิ

                นอกจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบให้พี่น้องชาวชัยภูมิ เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแล้ว นายพิสิษฐ์ เหล่าศิิริรัตน์ และผู้ใจบุญ ยังได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ได้รับโคกระบือ เพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูโค-กระบือด้วย

ภาพกิจกรรม

 
ภาพ และ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ