สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"


 

                  เมื่อวันที่  11   พฤษภาคม  2555 นายชนะ  นพสุวรรณ       ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ จังหวัดเคลื่อนที่ ” ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้  ตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมดังนี้

           1.จัดโครงการรณรงค์ทำหมันถาวรในสุนัข แมว ประจำปี 2555  โดยมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข-แมว
    2.แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งการรักษาโรค การกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน ให้แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์
            3.ตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าพันธุ์ดี "เนเปียปากช่อง1" ฉลองครบรอบ 70 ปีกรมปศุสัตว์ โดยออกให้ครวามรู้ คำแนะนำแก่เกษตรกรในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์  คือ  หญ้าพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 พร้อมที้งแจกท่อนพันธ์หญ้าด้วย

              การปฏิบัติงานในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก

 


ภาพกิจกรรม

   
 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ